Θερμοκρασία:

Ιδανικές θερμοκρασίες μεταξύ 15 – 25 °C. Είναι φυτό που μπορεί να αντέξει τις χαμηλές θερμοκρασίες, αλλά όχι τον παγετό.