Θερμοκρασία

Είναι μετρίως ανθεκτικό στον παγετό. Μπορεί να επιβιώσει τις υπερβολικά υψηλές θερμοκρασίες του Καλοκαιριού. Πολύ απότομη και παρατεταμένη πτώση της θερμοκρασίας μπορεί να το οδηγήσει σε φυλλόπτωση.