Θερμοκρασία

Ανθεκτικό σε χαμηλές θερμοκρασίες έως και -15°C. Τυπικά είναι ανθεκτικό και στην ξηρασία, αλλά κατά την άνθηση μπορεί να παρουσιάσει ευαισθησία.