Θερμοκρασία

Είναι φυτό ιδιαίτερα ανθεκτικό στις υψηλές θερμοκρασίες, άλλα ευαίσθητο στις χαμηλές. Σε περίπτωση που είναι φυτεμένο σε γλάστρα είναι καλό να μεταφέρεται σε προστατευμένες θέσεις τον χειμώνα.