Συνθήκες που ευνοούν την προσβολή

Ευνοϊκότερες συνθήκες για την προσβολή από το δάκο, είναι όταν επικρατούν υψηλές θερμοκρασίες και μεγάλα ποσοστά υγρασίας. Μεγάλη προσοχή χρειάζεται κατά την περίοδο της άνοιξης. Όσο επικρατούν θερμοκρασίες 20-28 οC, συνεχίζεται και η προσβολή. Ωστόσο σταματάει η προσβολή πάνω από τους 30 οC και όταν τα ποσοστά υγρασίας είναι 50-60%, τα θηλυκά δεν αφήνουν τα αβγά τους.