Συνθήκες που ευνοούν την προσβολή

Οι κλιματολογικές συνθήκες έχουν μεγάλη σημασία για τη δράση του μύκητα. Ευνοείται η δράση του, στα τέλη της άνοιξης και στις αρχές του καλοκαιριού, όταν επικρατούν υψηλές θερμοκρασίες και υψηλά ποσοστά υγρασίας. Επίσης μπορεί να προσβάλει τα φυτά μας, σε περιόδους βροχοπτώσεων, που συνδυάζονται με μέτριες ή υψηλές θερμοκρασίες ή με υπερβολικά ποτίσματα.