Συνθήκες που ευνοούν την προσβολή

Τα σαλιγκάρια εμφανίζονται μετά τη βροχή, αγαπάνε γενικά την υγρασία. Σε περιπτώσεις που οι καιρικές συνθήκες είναι ξερικές και επικρατεί κρύο, παραμένουν στο κέλυφός τους, για όσο χρονικό διάστημα χρειάζεται.