Συμπτώματα και ζημιές που προκαλεί

Τι προσβάλει και ποια είναι τα χαρακτηριστικά συμπτώματα;

  • Τα φύλλα στην κάτω επιφάνεια:

- τα φύλλα έχουν σκουροπράσινη έως καστανή απόχρωση, σαν κηλίδες λαδιού. Είναι σαν λαδωμένο χαρτί.

- έχουν όψη λευκής μούχλας.

- σαπίζουν και ξεραίνονται.

  • Τους καρπούς: παρουσιάζονται πάνω στους καρπούς περιοχές καφέ χρώματος.
  • Τους κονδύλους: όπως και στους καρπούς έτσι και στους κονδύλους , παρουσιάζονται πάνω στους καρπούς περιοχές καφέ χρώματος.