Συγκομιδή

Μπορείτε να μαζέψετε την παραγωγή σας 2,5-4 μήνες μετά τη σπορά. Κόβετε χαμηλά, κοντά στην επιφάνεια του εδάφους.