Συγκομιδή

Μπορείτε να μαζέψετε και να απολαύσετε την παραγωγή σας 30 μέρες, μετά τη σπορά. Θα πρέπει να κόβετε τα φύλλα του ραδικιού, όταν ακόμα είναι τρυφερά.