Συγκομιδή

Συγκομίζουμε όσα φύλλα χρειαζόμαστε όταν επρόκειτο να χρησιμοποιηθούν αμέσως. Τα φύλλα αφού κοπούν ξεραίνονται γρήγορα.