Συγκομιδή

Οι τρυφεροί βλαστοί συγκομίζονται  νωρίς την Άνοιξη όταν φτάσουν τα 8 – 12 εκατοστά. Έπειτα, στα τέλη της Άνοιξης με αρχές Καλοκαιριού συλλέγονται τα ανώριμα άνθη, πριν ανοίξουν. Τέλος, τα άνθη που δεν συλλέγονται ωριμάζουν και γίνονται καρποί οι οποίοι συγκομίζονται νωρίς το Καλοκαίρι. Σε πολλές περιπτώσεις τα φύλλα της κάπαρης χρησιμοποιούνται για διακόσμηση πιάτων από μάγειρες.