Συγκομιδή:

Η κύρια συγκομιδή γίνεται τον Σεπτέμβριο με Οκτώβριο, αλλά γενικότερα η κιτριά καρποφορεί σχεδόν συνεχώς οπότε γίνονται και συμπληρωματικές συγκομιδές μες στην χρονιά.