Συγκομιδή:

 

Παράγει καρπούς μετά από 2 – 3 χρόνια από την φύτευσή του, με παραγωγική ζωή τα 12 – 15 χρόνια. Ο καρπός του είναι ευαίσθητος στην διατήρησή του και αντέχει το πολύ 2 μέρες εκτός ψυγείου και όχι πάνω από  1 εβδομάδα εντός. Η συγκομιδή γίνεται το καλοκαίρι με το χέρι ή μηχανικά σε μεγάλες καλλιέργειες. Όταν μαζεύουμε με το χέρι καλό είναι να χρησιμοποιούμαι γάντια λόγω των αγκαθιών του φυτού.