Συγκομιδή

Μπορείτε να απολαύσετε την παραγωγή σας 6- 14 βδομάδες μετά την φύτευση.