Συγκομιδή

Μπορείτε να μαζέψετε και να απολαύσετε την παραγωγή σας 2-3 μήνες μετά τη φύτευση.