Συγκομιδή

 

Μπορείτε να μαζέψετε και να απολαύσετε την παραγωγή σας 3,5 μήνες μετά τη φύτευση.