Σειρές Ποικιλιών

Κάθε σειρά περιέχει τουλάχιστον πάνω από 10 διαφορετικές ποικιλίες

Ribbon series

-Gala series

-Super Baby series

-Milady series

-Serenade Mix