Προσβολές

Θεωρείται από τις πιο σημαντικές μυκητολογικές ασθένειες για το αμπέλι και μπορεί να καταστρέψει ολόκληρη την παραγωγή. Ακόμα προσβάλει την πατάτα και την ντομάτα.