Προσβολές

Προσβάλλουν σχεδόν όλα τα φυτά αλλά ιδιαίτερα τα λαχανικά. Τρώνε μεγάλες ποσότητες τρυφερών φύλλων αλλά και βλαστών ταχύτατα, σε σημείο που καταφέρνουν να εξαφανίσουν ένα ολόκληρο φυτό.