Πότισμα :

Ποτίζουμε συχνά αλλά με μικρές δόσεις και προσέχουμε να μην χρησιμοποιούμε μεγάλες ποσότητες νερού την περίοδο ξηρασίας.