Πότισμα :

Φροντίζουμε να διατηρείται η υγρασία του χώματος.  Δεν απαιτεί τακτικά ποτίσματα, παρά μόνο το καλοκαίρι.