Πότισμα

Το καλαμπόκι θέλει τακτικά ποτίσματα και μεγάλες ποσότητες νερού. Χρειάζεται συχνότερα ποτίσματα, από την περίοδο της άνθησης, μέχρι και την αύξηση των καρπών.