Πότισμα

Ποτίζετε χωρίς υπερβολές, όταν το χώμα έχει στεγνώσει. Σε περίπτωση που έχετε πτώση των φύλλων και έχουν κίτρινη εμφάνιση έχει έλλειψη νερού.

Προσοχή! Μπορεί να εμφανιστούν καφέ κηλίδες:

  • Αν κάνετε υπερβολές στο πότισμα.
  • Αν το τοποθετήσετε σε απευθείας έκθεση στις ακτίνες του ηλίου.
  • Αν το τοποθετήσετε σε ψυχρό περιβάλλον.