Πότισμα

Χρειάζεται συχνά πότισμα, χωρίς υπερβολές. Σε περίπτωση που έχετε πτώση των φύλλων, οι άκρες είναι ξερές και τα φύλλα έχουν θαμπή εμφάνιση έχει έλλειψη νερού.

Προσοχή! Αν τα νερά λιμνάζουν στο πιατάκι της γλάστρα σας, αδειάστε το γιατί θα σαπίσουν οι ρίζες.