Πότισμα

Πρέπει να ποτίζετε σε καθημερινή βάση, χωρίς υπερβολές. Κατά την διάρκεια της αύξησης του πρέπει να είναι τακτικά.