Πότισμα

Το καλοκαίρι θα πρέπει να το ποτίζουμε καθημερινά. Το χώμα θα πρέπει να στραγγίζει. Ενώ δεν έχει μεγάλες απαιτήσεις σε νερό, μεγαλώνει περισσότερο όταν το ποτίζουμε τακτικά.