Πότισμα:

Έχει μέτριες απαιτήσεις σε νερό. Ποτίζουμε όταν το έδαφός της είναι στεγνό.