Πότισμα:

 Έχει μικρές απαιτήσεις σε νερό και δεν χρειάζεται τακτικά ποτίσματα.