Πότισμα:

Έχει μέτριες ανάγκες σε νερό. Ποτίζουμε όταν το έδαφος στεγνώνει για να διατηρήσουμε την υγρασία του.