Πότισμα:

Έχει μέτριες απαιτήσεις σε νερό. Ποτίζουμε όταν το έδαφος της έχει στεγνώσει τελείως.