Πότισμα:

Ποτίζουμε τακτικά αλλά με μικρές ποσότητες, ώστε να διατηρείται η υγρασία του εδάφους χωρίς υπερβολές. Τον χειμώνα ελαττώνουμε την συχνότητα ποτίσματος για την αποφυγή σαπισμάτων.