Πότισμα:

Πρόκειται για ένα φυτό ανθεκτικό στην ξηρασία με μικρές έως μέτριες απαιτήσεις σε νερό. Ποτίζουμε όταν το χώμα του είναι εντελώς στεγνό.