Πότισμα:

Έχει μέτριες απαιτήσεις σε νερό. Ποτίζουμε όταν το έδαφος της είναι στεγνό, διατηρώντας την υγρασία του εδάφους της. Εάν το φυτό μας είναι μικρό σε ηλικία ποτίζουμε με μεγαλύτερη συχνότητα μέχρις ότου να εγκατασταθεί με επιτυχία στην περιοχή φυτεύσεως.