Πότισμα:

Δεν χρειάζεται τακτικά ποτίσματα, καθώς είναι ανθεκτικό στην ξηρασία. Ποτίζουμε αραιά και όταν το έδαφός του είναι τελείως στεγνό.