Πότισμα:

Έχει μέτριες απαιτήσεις σε νερό. Ποτίζουμε όταν το έδαφος της είναι τελείως στεγνό και προσέχουμε να στραγγίζει καλά. Ανέχεται την μη παρατεταμένη ξηρασία.