Πότισμα:

Χρειάζεται μόνιμη υγρασία, ιδανικά τα στάσιμα νερά καθώς προέρχεται από βάλτους. Ποτίζουμε τακτικά ώστε το έδαφος να είναι πάντα υγρό ή πλημμυρισμένο.