Πότισμα:

Δεν έχει μεγάλες ανάγκες σε νερό. Ποτίζουμε όταν το έδαφός του είναι τελείως στεγνό. Είναι ανθεκτικό στην ξηρασία.