Πότισμα:

Ποτίζουμε όταν το χώμα της έχει στεγνώσει πλήρως, καθώς γενικά  έχει μέτριες απαιτήσεις σε νερό.