Πότισμα:

Διατηρούμε την υγρασία του εδάφους ποτίζοντας όταν αυτό έχει στεγνώσει.