Πότισμα:

Έχει ελάχιστες ανάγκες ποτίσματος. Φροντίζουμε το έδαφος να έχει στεγνώσει εντελώς μεταξύ των ποτισμάτων.