Πότισμα

Η άρδευση πρέπει να γίνεται στάγδην κάθε 2 – 3 μέρες την Άνοιξη και κάθε 1 – 2 μέρες το Καλοκαίρι. Έλλειψη εδαφικής υγρασίας προκαλεί ανθόρροια και αδυναμία στην καρπόδεση.