Πότισμα:

Μπορεί να καλλιεργηθεί και σε ξηρικές εκτάσεις/συνθήκες καθώς είναι ανθεκτικό σε συνθήκες ξηρασίας, παρόλα αυτά δίνει αυξημένη  παραγωγή όταν ποτίζεται. Δεν χρειάζεται τακτικά ποτίσματα, ποτίζουμε όταν το χώμα έχει στεγνώσει εντελώς.