Πότισμα:

Ποτίζουμε για καλύτερη ποιότητα και ποσότητα παραγωγής. Το πρώτο πότισμα γίνεται μετά την φύτευση και μετά ποτίζουμε ανάλογα με τις καιρικές συνθήκες. Συνήθως κάθε 3 – 4 ημέρες το Καλοκαίρι και κάθε 8 – 10 ημέρες το Φθινόπωρο.