Πότισμα:

Χρειάζεται σχετικά συχνό πότισμα, ιδιαίτερα το Καλοκαίρι.