Πότισμα

Ποτίζουμε αρκετά ώστε το έδαφος να μην παραμένει στεγνό για μεγάλα χρονικά διαστήματα. Αυτό σημαίνει ότι τυπικά εφαρμόζουμε πότισμα περίπου 2 φορές την εβδομάδα. Στην γλάστρα φροντίζουμε το πιατάκι να μην κρατάει πολλά νερά.