Πότισμα:

 

Χρειάζεται αρκετό νερό, κυρίως τα πρώτα χρόνια ανάπτυξης και την καλοκαιρινή περίοδο.