Πότισμα

Χρειάζεται μέτριο πότισμα. Το χώμα δεν θα πρέπει να παραμένει υγρό για μεγάλα διαστήματα γιατί ευνοούνται οι μυκητολογικές προσβολές.