Πότισμα

Γενικότερα είναι ανθεκτική στην ξηρασία, για αυτό ποτίζουμε μόνο όταν βλέπουμε ότι έχει στεγνώσει το χώμα της.