Πότισμα

Το χώμα της μονστέρας πρέπει να διατηρείται συνεχώς υγρό, χωρίς όμως να έχει περίσσεια υγρασίας. Έτσι το πότισμα πρέπει να γίνεται συχνά, αφήνοντας πάντα το χώμα να στραγγίζει καλά.